Zespół Badań nad Literaturą Dziecięcą, Młodzieżową i Czytelnictwem działa w strukturze Instytutu Filologii Polskiej, przy Zakładzie Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych. Został powołany Uchwałą nr 19/17 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 14 marca 2017 roku. Jego kierownikiem jest dr hab. Anna Nosek.

W skład Zespołu wchodzą przede wszystkim badacze-literaturoznawcy, ale też pedagodzy - ze względu na specyfikę badań, ich interdyscyplinarność, a zwłaszcza przydatność metodologii literaturoznawczych i pedagogicznych w pracach badawczych nad piśmiennictwem dla dzieci i młodzieży oraz czytelnictwem.

Członkowie Zespołu współpracują z licznymi instytucjami, a zwłaszcza bibliotekami i szkołami miasta/regionu. Od 2017 roku współtworzymy nową serię wydawniczą Książnicy Podlaskiej „Bajkowa Książniczka”, która ma na celu popularyzację twórczości dla dzieci, autorstwa pisarzy Białostocczyzny i regionu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy innych badaczy, studentów, doktorantów oraz wszystkich zainteresowanych!

 

Obszary badań

 1. Historia literatury dziecięcej i młodzieżowej.
 2. Zapomniani pisarze dla młodych czytelników.
 3. Czytelnictwo, poradnictwo czytelnicze.
 4. Biblioterapia dzieci i młodzieży.
 5. Dziecko w literaturze i kulturze.
 6. Twórczość dla dzieci i młodzieży na pograniczu.

 

Działalność Zespołu

działalność naukowa: prace badawcze nad historią literatury dla dzieci i młodzieży, piśmiennictwem regionalnym; krytyczne edycje tekstów źródłowych, zwłaszcza zapomnianych twórców dla niedorosłych

– działalność popularnonaukowa: organizacja konferencji, spotkań autorskich;  popularyzacja literatury i animacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, współpraca z przedszkolami, szkołami i bibliotekami: m.in. storytelling (bajarstwo), biblioterapia; projekty popularyzujące literaturę, w tym – pisarzy regionalnych dla dzieci i młodzieży; prelekcje dla nauczycieli i bibliotekarzy; udział w pracach jury konkursów czytelniczych w Białymstoku i regionie

Skład osobowy Zespołu

 1. dr hab. Anna Nosek (Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych, IFP, Wydział Filologiczny UwB)– kierownik Zespołu
 2. dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB (Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych, IFP, Wydział Filologiczny UwB)
 3. dr hab. Anna Janicka (Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych, IFP, Wydział Filologiczny UwB)
 4. dr Anetta Strawińska (IFP, Wydział Filologiczny UwB)
 5. dr Anna Józefowicz (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)
 6. mgr Ewelina Feldman-Kołodziejuk (IN, Wydział Filologiczny UwB)
 7. mgr Małgorzata Wosnitzka-Kowalska - doktorantka (Wydział Filologiczny UwB)