dr hab. prof. UwB Jadwiga Sadowska

pracownik emerytowany

 

Praca doktorska: Określniki w systemie języka haseł przedmiotowych: aspekty semantyczno-syntaktyczne. (1983, Uniwersytet Warszawski)

Praca habilitacyjna: Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej : studium analityczno-porównawcze. (2004, Uniwersytet Wrocławski)

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Najważniejsze publikacje

Instrukcja tematowania i katalogu przedmiotowego, Warszawa : SBP, BN 1990.

Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Katalogi rzeczowe. Warszawa: CUKB 1991 [współaut. T. Turowska].

Hasła przedmiotowe w teorii Adama Łysakowskiego i praktyce „Przewodnika Bibliograficznego”. Warszawa : BN 2000.

 Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej : poradnik. Warszawa : BN 2001.

 Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej : studium analityczno-porównawcze. Warszawa : BN 2003.

 Instytut Bibliograficzny w przededniu 80-lecia, „Przegląd Biblioteczny” 2007, z. 4.

 Polska bibliografia regionalna z perspektywy półwiecza. Koncepcje i realia, „Przegląd Biblioteczny” 2011, z. 4.

 Książki i czasopisma w Polsce świetle liczb (1990-2010), Białystok : Książnica Podlaska 2013.

 Rozdziały i red.:

 Prasa regionalna i lokalna na terenie województwa podlaskiego w latach 1989-2010,Białystok : Wydawnictwo UwB 2013;

 Prasa na terenie województwa podlaskiego w latach 1944 2012,Białystok : Wydawnictwo UwB 2014).

 Bibliografia zalecająca w Polsce, „Przegląd Biblioteczny” 2016, z. 2.

 Zainteresowania badawcze

 Bibliografia; języki i systemy informacyjno-wyszukiwawcze; rynek wydawniczy i księgarski; statystyka wydawnicza; prasa; organizacja i zarządzanie biblioteką.

 

Pełnione funkcje

 Kierownik Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej (1993-2007).

 Zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej ds. bibliografii i automatyzacji (1994-1998)

 Kierownik Zakładu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej UwB (2008-2016)

 Kierownik Podyplomowych Studiów Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa UwB (2008-2015)

 

Towarzystwa, rady, zespoły:

 Członek Rad Wydawniczych:

 czasopism: „Zagadnienia Informacji Naukowej” (1993-2013), „Przegląd Biblioteczny” (2004-2013),

„Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny”/CONIW (2008-2010),

„Zarządzanie Biblioteką” (2010-),

„Folia Librorum” (2012-);

„Bibliotekarz Podlaski” (2013-)

 

serii wydawniczych:

SBP „Nauka, Dydaktyka, Praktyka” (2001-2013),

Książnicy Podlaskiej w Białymstoku „Folia Bibliothecalia” (2012-),

„Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej” (2012-),

SBP „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach” (2016-)

Przewodnicząca Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego (2001-)

Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2005-2009)

 

Członek Rady Bibliotecznej Biblioteki Uniwersytetu w Białymstoku (2012-2016)

 

Dydaktyka:

Języki informacyjno-wyszukiwawcze

Teoria i organizacja bibliografii.

Źródła informacji.

Nauka o bibliotece.

Historia bibliotek

Rynek wydawniczy

Terminologia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

 


 

POZOSTALI PRACOWNICY ZAKŁADU

 

dr hab. Anna Nosek

dr hab. Anna Janicka

dr Katarzyna Zimnoch

dr hab. prof. UwB Violetta Wejs-Milewska